Home Kết Nối

$379,000.00

  • Internet 300 Mbps
  • 01 Wifi Mesh
  • 30GB Data chia sẻ nhóm
  • 1000p nội nhóm
  • 50p ngoại mạng
  • 180 kênh truyền hình MyTV
Danh mục:
Phone