INTERNET TRUYỀN HÌNH VNPT

INTERNET CÁP QUANG TỐC ĐỘ CAO


80Mbs - 120Mbps - 150Mbps - 250Mbps - 300Mbps - 350Mbps

TRUYỀN HÌNH MYTV


178 Kênh (có VTVCab) K+. Trang bị đầu thu HD

LẮP ĐẶT NHANH - HẬU MÃI TỐT


Lắp đặt nhanh trong 24h. Sửa chữa dịch vụ trong 4h.

Home TV là gói cước tích hợp Internet cáp quang và truyền hình MyTV của bưu chính viễn thông VNPT. Lắp đặt Internet truyền hình VNPT có:

 • Trang bị Wifi Mesh từ gói Home TV Super 150Mbps
 • Internet có tốc độ từ: 80 Mbps, 120Mbps, 150Mbps, 250Mbps, 300Mbps
 • Truyền hình MyTV gồm 178 kênh (có VTVcab) và K+ (Gồm các gói chuẩn và nâng cao)

Ưu đãi lắp đặt Internet truyền hình MyTV trong tháng:

 • Miễn phí lắp đặt
 • Tặng 02 - 04 tháng sử dụng
 • Trang bị thiết bị Wifi Mesh
 • Sử dụng đường truyền Internet giá rẻ
 • Sử dụng 178 kênh truyền hình MyTV và kho phim miễn phí, các ứng dụng giải trí khác.

 

INTERNET TRUYỀN HÌNH MYTV - GÓI HOME TV

GÓI HOME TV - 01


Ưu đãi gói Internet truyền hình Home TV - 01:

 • Internet 80Mbps
 • Truyền hình MyTV 178 kênh (có VTVcab)
 • Giá nội thành: 195.000đ
 • Giá ngoại thành: 175:000đ

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT

GÓI HOME TV - 02


Ưu đãi gói Internet truyền hình Home TV - 02:

 • Internet 120Mbps
 • Truyền hình MyTV 178 kênh (có VTVcab)
 • Giá nội thành: 215.000đ
 • Giá ngoại thành: 190:000đ

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT

GÓI HOME TV - 03


Ưu đãi gói Internet truyền hình Home TV - 03:

 • Internet 150Mbps
 • Truyền hình MyTV 178 kênh (có VTVcab)
 • Giá nội thành: 260.000đ
 • Giá ngoại thành: 220:000đ
 • Trang bị 01 thiết bị Wifi Mesh

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT

GÓI HOME TV - 04


Ưu đãi gói Internet truyền hình Home TV - 02:

 • Internet 250Mbps
 • Truyền hình MyTV 178 kênh (có VTVcab) + Galaxy Play
 • Giá nội thành: 294.000đ
 • Giá ngoại thành: 255:000đ
 • Trang bị 02 thiết bị Wifi Mesh

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT

GÓI HOME TV - 05


Ưu đãi gói Internet truyền hình Home TV - 05:

 • Internet 150Mbps
 • Truyền hình MyTV 178 kênh (có VTVcab) + Galaxy Play
 • Giá nội thành: 364.000đ
 • Giá ngoại thành: 305:000đ
 • Trang bị 03 thiết bị Wifi Mesh

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT

INTERNET TRUYỀN HÌNH MYTV - GÓI HOME COMBO

HOME ĐỈNH


 • Tốc độ Internet: 150Mbps - 250Mbps
 • Truyền hình MyTV: gói nâng cao
 • Data 4G: 60GB/tháng (2GB/ngày)
 • Thoại ngoài mạng: 50 phút/tháng
 • Thoại nội mạng: 1000 phút/tháng
 • Thoại nhóm miễn phí: 4 thành viên
 • Giá gói 150 Mbps: 269.000đ/tháng
 • Giá gói 250 Mbps: 319.000đ/tháng
 • Giá gói 250Mbps + 1 Mesh: 329.000đ/tháng

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT

HOME THỂ THAO K+


 • Tốc độ Internet: 150Mbps - 250Mbps
 • Truyền hình MyTV: gói nâng cao có K+
 • Data 4G: 30GB/tháng
 • Thoại ngoài mạng: không
 • Thoại nội mạng: 1000 phút/tháng
 • Thoại nhóm miễn phí: 4 thành viên
 • Giá gói 150 Mbps: 383.000đ/tháng
 • Giá gói 250 Mbps: 433.000đ/tháng
 • Giá gói 250Mbps + 1 Mesh: 443.000đ/tháng

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT

HOME GIẢI TRÍ


 • Tốc độ Internet: 150Mbps - 250Mbps
 • Truyền hình MyTV: gói nâng cao
 • Data 4G: 30GB/tháng
 • Thoại ngoài mạng: không
 • Thoại nội mạng: 1000 phút/tháng
 • Thoại nhóm miễn phí: 4 thành viên
 • Giá gói 150 Mbps: 299.000đ/tháng
 • Giá gói 250 Mbps: 349.000đ/tháng
 • Giá gói 250Mbps + 1 Mesh: 359.000đ/tháng

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT

HOME GAME


 • Tốc độ Internet: 150Mbps - 250Mbps
 • Truyền hình MyTV: gói nâng cao
 • Data 4G: 30GB/tháng
 • Thoại ngoài mạng: không
 • Thoại nội mạng: 1000 phút/tháng
 • Thoại nhóm miễn phí: 4 thành viên
 • Giá gói 150 Mbps: 299.000đ/tháng
 • Giá gói 250 Mbps: 349.000đ/tháng
 • Giá gói 250Mbps + 1 Mesh: 359.000đ/tháng

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT

HOME KẾT NỐI


 • Tốc độ Internet: 150Mbps - 250Mbps
 • Truyền hình MyTV: gói nâng cao
 • Data 4G: 30GB/tháng
 • Thoại ngoài mạng: 50 phút
 • Thoại nội mạng: 1000 phút/tháng
 • Thoại nhóm miễn phí: 4 thành viên
 • Giá gói 150 Mbps: 289.000đ/tháng
 • Giá gói 250 Mbps: 339.000đ/tháng
 • Giá gói 250Mbps + 1 Mesh: 349.000đ/tháng

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT

HOME TIẾT KIỆM


 • Tốc độ Internet: 120Mbps
 • Truyền hình MyTV: gói nâng cao
 • Data 4G: 15GB/tháng
 • Thoại ngoài mạng: không
 • Thoại nội mạng: 1000 phút/tháng
 • Thoại nhóm miễn phí: 4 thành viên
 • Giá gói 150 Mbps: 239.000đ/tháng

 

 


ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT

Phone